Actualització automàtica de WordPress

0,00

Descripció

WordPress s’actualitzarà automàticament cada cop que es publiqui una nova versió de l’aplicatiu.
Es tracta d’una actualització no vigilada.