Webs per AMPAs

Les AMPAs necessiten pàgines web per compartir la seva informació

Segurament ningú posi en dubte la necessitat o, si es vol, la conveniència de que les AMPAs de les nostres escoles disposin d’una pàgina web per compartir amb les mares i pares tota la informació relacionada amb l’associació.

Moltes AMPAs disposen de pocs recursos econòmics i, conseqüentment, opten per muntar les seves pàgines web en plataformes gratuïtes com blogger.com o wordpress.com

Algunes webs d’AMPAs han deixat de ser útils

Però aquestes plataformes, amb totes les seves prestacions (que són moltes), tenen algunes mancances que poden arribar a ser crítiques per a les nostres AMPAs perquè mica en mica deixen de complir amb la seva finalitat principal que, segurament estarem d’acord, és compartir informació (i molt sovint informació que considerem molt important) amb les mares i pares de l’escola. 

I és que no hi ha prou amb publicar la informació d’interès a la pàgina web de l’AMPA perquè aquesta informació sigui atesa per les mares i pares més enllà de, potser, a l’inici del curs. A dia d’avui és conegut que nosaltres, els usuaris, ja no anem a la informació sinó que ha de ser la informació que vingui a nosaltres. Són clarament minoria les mares i pares que han assolit l’hàbit de visitar regularment la web de l’AMPA (o, de fet, qualsevol altre web) i, com a responsables de comunicació de l’AMPA el que volem, el que voldríem, és arribar al 100% de mares i pares de l’escola.

Per fer que les mares i pares siguin notificats cada vegada que al web de l’AMPA es publica un contingut nou, alguns administradors web han habilitat la subscripció, és a dir, la pàgina web de l’AMPA ofereix un petit formulari on les mares i pares afegeixen el seu correu electrònic i, efectivament, la pàgina web els envia una correu electrònic de forma automàtica cada vegada que es publica un contingut nou.

Aquesta opció és un pas endavant considerable, però té l’inconvenient que si tenim la sort (o treballem per aconseguir-ho) de tenir moltes informacions a compartir, les mares i pares subscrits reben massa correus i, al final, deixen fins i tot de llegir-los.

Les webs per AMPAs d’Arquera.com són més que una web d’AMPA

El model de pàgina web que arquera.com ha desenvolupat per les AMPAs millora substancialment aquesta situació amb una solució molt senzilla: el formulari de subscripció als continguts publicats permet discriminar per temes. D’aquesta forma les mares i pares podran triar els temes que els interessa i, per tant, només rebran la informació que prèviament han sol·licitat.

Milloren la fidelitat dels usuaris gràcies a la subscripció selectiva a continguts classificats per temes

Una configuració possible d’aquesta solució és que les informacions publicades al web es classifiquin per categories com, per exemple, les següents:

Oficial AMPA (tothom estarà subscrit per defecte)
Totes les notícies publicades per l’AMPA sobre les seves reunions, el Consell Escolar, potser la xarxa d’AMPAs si en formen part d’alguna), informació sobre pagaments, etc.

Extraescolars (opcional)
Totes les notícies relacionades amb els extraescolars (en general concentrades a principi de curs), però que també pot incloure les sortides, festes, geganters, etc.

Tecnologia (opcional)
Notícies sobre la relació tecnologia-famílies-escola des d’una perspectiva pedagògica i educativa

Municipi (opcional)
Activitats i esdeveniments organitzats per altres entitats del municipi que ens agradria compartir amb les mares i pares de la nostra escola

Notícies de la FAPAC (opcional)
Sense comptar les que siguin compartides des d'”Oficial AMPA”

Altres 1 (opcional)

Altres 2 (opcional)

Altres 3 (opcional)

Les mares i pares només rebran les notícies “oficials” de l’AMPA i les d’aquells temes que siguin del seu interès i disminuirà el total de “no llegits” perquè seran més conscients d’haver triat. Aquesta funcionalitat, a més, permet saber qui, de la llista a la que s’ha enviat una notícia en particular, ha obert el mail enviat. D’aquesta forma sabrem amb exactitud l’impacte de la nostra publicació i si convé o no canviar l’estil de publicació per incrementar els “llegits”. La combinació entre la tria dels temes i la informació sobre qui ha llegit què (i quan), ens permetrà afinar molt millor sobre la tipologia de continguts que més interessen a les mares i pares de la nostra escola.

Per suposat, les mares i pares sempre podran donar-se d’alta o de baixa de qualsevol dels temes de forma autònoma.

És una millora senzilla i eficient.

Incorporen una completa intranet privada per la Junta i/o socis de l’AMPA

Però el model de pàgina web d’arquera.com per les AMPA incorpora a més una altra prestació que no existeix a les plataformes gratuïtes: una intranet privada per a ús de la Junta de l’AMPA o per al conjunt de mares i pares de l’escola.

Totes les AMPAs estan organitzades de forma molt similar: per grups o comissions que al llarg del curs treballen sobre els diferents temes que els ocupen. Sovint es barregen els mails de les comissions amb els de la junta de l’AMPA, amb la d’altres mares i pares que participen puntualment del treball en grup, i es distorsionen les converses, es perd informació pel camí, etc.

Amb aquesta intranet que arquera.com posa a disposició de les  AMPAs cada comissió podrà disposar, si ho considera d’interès, d’un espai web barrat amb usuari i contrasenya on podran conversar a voluntat i compartir la documentació que considerin oportuna. En tot moment els membres de cada grup tindran a ma el conjunt de tota la conversa (sense haver de fer arqueologia d’emails) i de tota la documentació que s’hagi pogut compartir.

Però els grups d’aquesta intranet, per les seves característiques, poden tenir, a més, altres usos com per exemple acollir tota l’activitat relacionada amb l’organització de la Festa de l’Escola, o allotjar petits grups de conversa temporals relacionats amb alguna xerrada que s’hagi de fer a l’escola, etc.

Vols fer una ullada a com es una d’aquestes webs d’arquera.com?

Visita la demo